Dzieci to specyficzna i wymagająca indywidualnego podejścia grupa pacjentów. W pierwszej kolejności przeprowadzamy wywiad z rodzicami oraz jeśli to możliwe z dzieckiem. Po wstępnej ocenie wady refrakcji za pomocą autorefraktometru, dziecko ogląda i nazywa optotypy ( obrazki, litery, bądź cyfry ). Następnie badamy ruchomość gałek ocznych, ustawienie oczu oraz oceniamy widzenie obuoczne.

Rodzicu pamiętaj !

Wizyta u okulisty dziecięcego jest wskazana, gdy dziecko:

  • mruży oczy podczas oglądania telewizji,
  • nie rozróżnia kształtów, figur i kolorów,
  • niechętnie uczy się czytania i pisania,
  • często pociera oczy i mówi, że czegoś nie widzi,
  • pochyla głowę lub przybliża się do przedmiotów,
  • ma zeza.

Badamy dzieci i młodzież od 6 roku życia a w niektórych przypadkach także młodsze – po indywidualnej ocenie przypadku.

Jedynym, nie w pełni komfortowym momentem, jest zakroplenie preparatów rozszerzających źrenicę. Zgodnie ze współczesnymi standardami diagnostyki NIE stosujemy standardowo ATROPINY, porażającej widzenie dziecka na wiele dni a nawet tygodni. Zamiast niej stosujemy nowoczesne środki o działaniu podobnym do atropiny (cyklopentolat), których działanie ustępuje do 24 godzin po badaniu

Po badaniu omawiamy możliwe sposoby korekcji wad wzroku, w przypadku niedowidzenia zastosowanie zasłonki plasterkowej na lepsze oko, kolejne wizyty kontrolne. Jeżeli okaże się, że przyczyną dolegliwości nie jest wada wzroku, lecz inne schorzenie okulistyczne, omawiamy szczegółowo rozpoznanie z rodzicami i tryb postępowania. W razie potrzeby zalecamy konsultację w ośrodku klinicznym lub badania u innych lekarzy specjalistów. Ze względu na specyfikę badania przewidywany pobyt dziecka w gabinecie może wynieść 1 godzinę.