Badanie przesiewowe - 15 min, 50zł

Nadwzroczność jest najczęściej diagnozowaną wadą wzroku u małych dzieci, w wieku przedszkolnym występuje z częstością 14%. Nieskorygowana we wczesnym dzieciństwie, przyczynia się do powstania niedowidzenia, opóźnienia rozwoju i problemów z orientacją przestrzenną. W każdym wieku, niewyrównana nadwzroczność sprzyja występowaniu zeza akomodacyjnego, wywołanego stałym wysiłkiem akomodacyjnym, w celu pokonania istniejącej nieskorygowanej wady wzroku. Ciągłe napięcie akomodacji może powodować również bóle głowy i oczu podczas pracy wzrokowej z bliska, co w konsekwencji może prowadzić do problemów w nauce.

Aktualnie poważnym, narastającym problemem zdrowotnym, stała się krótkowzroczność. Globalne rozpowszechnienie krótkowzroczności oszacowano na dwa miliardy i przewiduje się, że do 2050 roku wzrośnie do pięciu miliardów, co będzie stanowić połowę światowej populacji. W obecnych czasach coraz więcej dzieci korzysta przez wiele godzin z komputerów czy innych urządzeń elektronicznych, co wpływa niekorzystnie na stan narządu wzroku, w konsekwencji sprzyjając rozwojowi krótkowzroczności. Dodatkowo, dzieci spędzają coraz mniej czasu na świeżym powietrzu w naturalnym oświetleniu, co także jest udowodnionym czynnikiem ryzyka rozwoju i postępu krótkowzroczności.

Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia, skuteczne programy przesiewowe mają za zadanie wykryć poważne problemy zdrowotne jeszcze w okresie bezobjawowym. Testy użyte do screeningu powinny być proste, tanie, wiarygodne i dostępne.

Badanie zawiera:

  • pomiar AR (komputerowe badanie wzroku)

  • pomiar ostrości wzroku do dali i bliży

  • pomiar ruchomości oczu

  • test Brucknera (test czerwonych odblasków)

  • test Hirschberga, cover test (zez jawny, ukryty)

  • test Wortha, Schobera (widzenie obuoczne)

  • badanie konwergencji

  • ocena widzenia barw