Diagnoza funkcji wzrokowych to badanie określające funkcjonowanie całego układu wzrokowego. Podczas diagnozy ocenimy:

  • funkcje orientacyjne wzroku

  • ruchy gałek ocznych

  • system wyostrzania widzenia (akomodacja)

  • widzenie obuoczne

  • percepcję widzenia

Dziecko, które ma z nimi problem nie musi mieć wady wzroku ani zeza.
Badanie funkcji wzrokowych może być pomocne w potrzebne w przypadku problemów z nauką czytania i pisania u dzieci, analizy dla poradni pedagogiczno-psychologicznych, podejrzeniu optodysleksji.